O firmě

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Topení - plyn, profesionální kvalitní práce

Jsme velice potěšeni, že jste si otevřeli tyto stránky. Dovolte nám, abychom Vám ve stručnosti představili montážní firmu DV therm - KV s.r.o.

Jako odborní pracovníci s 15ti-letou zkušeností, jsme se rozhodli založit vlastní firmu zabývající se problematikou a řešením vytápění tepelnými čerpadly, solárními systémy ,podlahovém vytápění a montáží zdravotně-technických instalací (v praxi montáže vody,kanalizace i vzduchu), plynofikací a kotelen v průmyslových, bytových objektech a rodinných domech. Cílem naší práce je poskytovat zákazníkům v maximální míře kompletní službu, což v praxi znamená, že zakázky nejčastěji realizujeme formou dodávky tzv. na klíč, případně jako subdodávku pro generálního dodavatele. Naše firma je držitelem certifikátů a různých oprávnění (viz v menu Certifikáty) v oboru realizace topných systémů.

Naše firma Vám na základě Vašeho požadavku vypracuje odbornými pracovníky cenovou nabídku, a provedou odbornou montáž technologických zařízení. Součástí realizace je zpracování výchozích revizí a průvodní technické dokumentace, uvedení zařízení do provozu a protokolární předání uživateli. Rovněž se účastníme výběrových řízení, kde připravujeme cenové nabídky na již vypracované projekty. Následující prohlídkou našich www stránek jsme Vás chtěli provést jednotlivými činnostmi firmy, ukázat některé realizované zakázky a sdělit kontakty pro případné navázání spolupráce.

Výměnné odkazy

Tepelná čerpadla NIBE